#EverydayHappiness มอบความสุขให้ทุกวัน
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสปาที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ด้วยการผสมผสานความเป็นไทยสมัยก่อนเข้ากับไทยสมัยใหม่ได้อย่างละมุนละไมและลงตัว โดยการใช้สมุนไพรไทยซึ่งเปรียบดั่งตำรับยาพื้นบ้านจากคุณย่าคุณยายที่สืบทอดกันมาช้านาน อีกทั้งยังมีการใช้วัตถุดิบจากชาวบ้านเพื่อสนับสนุนและยกระดับเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสอดแทรกขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาพร้อมกับส่วนผสมที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพื่อมอบความรื่นรมย์ให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุข