ร้านรื่นรมย์

  • ร้านรื่นรมย์ สาขา ซีคอนบางแค ชั้น 1 ติดกับร้านบิวเทรียม

  • ร้านรื่นรมย์ สาขา บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 2 ทางเข้า-ออก รถไฟฟ้า

 

  • ร้านรื่นรมย์ สาขา สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 3 โซนสปา

 

  • รื่นรมย์ สาขา ไอคอนสยาม ชั้น 5 โซน Therapist