เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 นำโดยคุณ ชลธิดา ฑีฆคีรีกุล – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และคุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์แบรนด์เคที่ดอลล์ ได้ทำการมอบรายได้จากการจำหน่ายชุดเซ็ตรื่นรมย์ ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในโครงการ “มื้อเช้าช่วยน้องท้องอิ่ม”จำนวน 30000 บาท โดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา เป็นผู้แทนมูลนิธิในการรับมอบ และมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในโครงการ “ผ่าตัดฟรีในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่”จำนวน 30000 บาท โดยคุณเมวดี ขอเจริญ จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้แทนมูลนิธิในการรับมอบ เพื่อไปทำประโยชน์ให้กับมูลนิธิต่อไป